MIR-methode voor kinderen (2-7 jaar)

De KinderMIR is voor kinderen van 2 tot circa 7 jaar ontwikkeld. Dit is een variant van de gewone MIR en hij bestaat uit 12 stappen. Bij de zinnen voer je tegelijkertijd bewegingen uit die symbool staan voor de intentie van de stappen (www.youtubekindermir).
Door het doen van de KinderMIR komen kinderen terug in hun waarheid. De waarheid van kinderen is anders dan die van volwassenen. Volwassenen houden nog al eens de schijn, ze zijn niet boos maar de stoom komt hun de oren uit. Kinderen leren al op jonge leeftijd dat ze met 2 waarheden moeten leven.
De kinderwaarheid; het zien van aura’s en chakra’s, het binnen krijgen van emoties van anderen en het ervaren van sensaties (bv tintelingen, pijnen) in hun lichaam, wat door volwassenen vaak wordt afgedaan als onzin. De volwassen waarheid is dat er geen aura’s en chakra’s bestaan, dat emoties ontkend worden en niet begrepen wordt dat het de emoties van de volwassenen zelf zijn en dat lichamelijke ervaringen aanstellerij zijn.
Wij als volwassenen hebben daarbij drie grote problemen:

  1. Wij kunnen geen begrip meer opbrengen voor wat kinderen zien en ervaren.
  2. We zijn angstig voor wat kinderen aangeven, omdat we zelf ook dergelijke ervaringen hebben gehad toen we kind waren.
  3. We proberen kinderen in hokjes te stoppen en te categoriseren naar ongewenst gedrag. Als we er een label op hebben geplakt komen we weer tot rust, want dan “begrijpen” we de oorzaak van de onrust in het kind.

Het allergrootste probleem hierbij is dat kinderen het idee hebben dat ze de enige zijn die dit kunnen zien en voelen. Ze raken in een isolement en proberen hun vermogens tot waarnemen en voelen af te sluiten en te ontkennen,
Het gevolg hiervan is een diepe eenzaamheid, iets wal veel volwassenen vanuit hun jeugd ook met zich meedragen.
De 12 stappen van de KinderMIR is ook door middel van een voetmassage uit te voeren. Deze massage brengt de KinderMIR direct in het lichaam door de massagegrepen uit te voeren op de voeten van het kind. Het werkt zeer krachtig en geeft rust bij het kind.
Deze massage is ook goed voor volwassenen, het zuivert het innerlijke kind.

 

  Regels van de KinderMIR   Bijbehorende beweging
1 Ik heb een zonnetje in mijn buik.   Twee handen op elkaar, cirkels over buik aaien.
2 En dat zonnetje maakt me helemaal schoon.   Met twee handen over hele lichaam aaien.
3 Ik ben nu een stralend zonnetje.   Twee handen op het hart, dan de handen omhoog en naar zijkant boog maken.
4 Ik zie duizenden andere lichtjes om me heen.   Handen schuin omhoog (Y) en rechtsom draaien.
5 Samen zijn we nu een regenboog.   Armen naar elkaar brengen, handen vouwen.
6 Ik kies daaruit mijn eigen kleuren.   Pakbeweging naar het hart brengen, elke arm 1x. Handen gekruist over elkaar op hart.
7 Mijn papa heeft zijn eigen kleuren.   Rechterschouder aantikken en arm naar zijkant uitstrekken. Met hoofd meekijken.
8 Mijn mama heeft haar eigen kleuren.   Linkerschouder aantikken en arm naar zijkant uitstrekken. Meekijken met het hoofd.
9 Ik heb mijn eigen kleuren.   Armen laten zakken en voor langs weer op hart bij elkaar brengen.
10 Mijn kleuren wijzen mij de weg.   Ellebogen naar achteren trekken (pijl en boog) en handen snel naar voren in punt uitstrekken, handen op elkaar.
11 Ik stap van kleur naar kleur.   Op voorvoet stampen, om beurten, 4x
12 En kom nu op mijn eigen plek.   Omhoog springen en landen.