Sport Massage

Sportmassage is het toepassen van een massage op een ontbloot en ontspannen lichaamsdeel van een sportbeoefenaar met als doel diens lichamelijke conditie te verbeteren, te bestendigen en/of eventuele nadelige gevolgen van die sport weg te nemen of deze zo min mogelijk te doen voelen.

De functie van sportmasseur is het treffen van maatregelen ter verbetering van de fysieke gesteldheid van de cliënt én ter voorkoming of vermindering (van recidivering) van blessures van cliënten.

Op grond van de hulpvraag en het functieonderzoek wordt er een stappenplan opgesteld. De gegevens van de cliënt, de hulpvraag, het onderzoek, de te nemen maatregelen en de evaluatie hiervan worden geregistreerd in het stappenplan.

De maatregelen die de sportmasseur kan toepassen zijn:

 • masseren
 • tapen en bandageren
 • informeren en adviseren
 • zorg verlenen bij acuut sportletsel (EHBSO)

Een massage kan gegeven worden ter stimulering (activering) of ter ontspanning. De activiteitsmassage is, in verband met het tijdstip, onder te verdelen in:

 • Massage bij een periode van inactiviteit
  • Deze massage wordt gegeven aan sportmensen in een trainingsvrije periode of aan mensen die (tijdelijk) niet aan sportkunnen doen, bv door een blessure. Deze massage heeft als doel het verbeteren of in stand houden van het bewegingsapparaat.
 • Massage voor de wedstrijd
  • Dit is een massage die aan de sportbeoefening voorafgaat. De massage dient om een goede doorbloeding te verkrijgen van de spieren. De spieren worden geschikt gemaakt voor de komende inspanning. Deze massage vervangt niet de warming-up, maar kan het beste worden gegeven voor de warming-up. Deze massage is dus preparatief en preventief.
 • Massage na een wedstrijd
  • Het doel van deze massage is voornamelijk dehydratie (ontwatering). Deze massage wordt ook wel curatief genoemd en herstelt de weefsels na een zware inspanning. Hiermee wordt het herstel bevorderd, de herstellingstijd versneld en eventuele spierpijn voorkomen.

De sportmasseur gaat uiterst zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie van de cliënt. Hij vraagt toestemming aan de cliënt wanneer hij gegevens ter behandeling verstrekt aan derden, waardoor het slagen van de behandeling wordt vergroot. Hij dient ook een zekere afstand te houden (beroepsethiek).

De sportmasseur dient zich te houden aan zijn beroepsgeheim en verschaft alleen informatie aan anderen (zoals fysiotherapeut, arts) als hij ervan overtuigd is dat dit in het belang is van de cliënt.

De sportmasseur geeft gevolg aan adviezen van verwijzers en heeft nader overleg met de verwijzer bij een verschil van mening of onduidelijkheden met betrekking tot de adviezen. Hij heeft inzicht in welke informatie van de verwijzer belangrijk is voor de cliënt.


  1e consult:   Tarief: €27,50
vervolg:       Tarief: €22,00