Tarieven

     Voetreflexzonetherapie*
€ 49,50
     Oncoreflex
€ 49,50
     Coaching
€ 49,50
     Begeleider MIR-methode (intake)
€ 49,50
     Begeleider MIR-methode(vervolg)
€ 30,00
     Ontspanningsmassage
€ 35,00
     Massage bij Kanker**
€ 49,50
     Sportmassage (1e consult)*   
€ 27,50
     Sportmassage (vervolg)*
€ 22,00
     Holistische massage
€ 35,00
   
     Betaling van de factuur kan bij Kas of Bank. Bij betaling bij Bank uiterlijk 14 dagen
     na datum factuur onder vermelding van factuurnummer.
*    vergoeding door ziektekostenverzekeraar mogelijk (informeer bij uw verzekeraar)
**   mogelijk aan huis
Stuur een email naar Jacqueline

 

     Stuur een email naar Nico