Voetreflexzonetherapie

Is een reeds eeuwenoude therapie die begin 1900 in Amerika werd herontdekt. Pijnplekken zijn vaak uitingen van lichamelijke of geestelijke klachten, maar kunnen ook voorbodes zijn voor klachten veroorzakende processen die zich in het lichaam aan het ontwikkelen zijn.

Reflexologie helpt de geneeskrachten van het lichaam te activeren. Wanneer er druk op bepaalde punten van het lichaam wordt uitgeoefend, worden zenuwimpulsen opgewekt naar een bepaald orgaan waardoor dat orgaan terug in evenwicht wordt gebracht. Deze therapie is zeer doeltreffend om ziekte te voorkomen en wekt tevens ontspannend en helend. Stress is immers een belangrijk probleem in hedendaagse ziekten

De reflexologie werkt met subtiele energiestromen die het lichaam nieuwe energie geven. Reflexologie bevordert het opengaan en schoon worden van de zenuwbanen door duizenden zenuwuiteinden in de voeten te stimuleren. Reflexologen beoefenen echter geen geneeskunde en stellen geen diagnose. Zwakke reflexen geven aan welke lichaamsdelen geblokkeerd zijn, of uit balans zijn en door evenwicht te brengen kunnen problemen verholpen worden. Raadpleeg bij ernstige of langdurende klachten altijd de huisarts. Het spreekt voor zich dat de therapeut over een gedegen vakkennis beschikt. Toch is het raadzaam bij ernstige, langdurige of dubieuze klachten de huisarts te raadplegen.


  Tarief: €49,50
Vergoeding door ziektekostenverzekeraar mogelijk
(informeer bij uw verzekeraar)

Reacties die tijdens de behandeling kunnen optreden:
Meer dan normaal transpireren
Het koud of juist warm krijgen
Prikkelingen
Geeuwen / slaperigheid
Opkomende emoties, enz.

Reacties die vlak na de behandeling kunnen optreden:
Duizeligheid
Blijheid en ruimte voelen
Een energiek gevoel
Loomheid