Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Iedereen heeft recht op goede zorg. Wanneer mensen ontevreden zijn over de zorg moeten zij dit kunnen uiten. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Meer over de wet: wat gebeurt er bij een klacht?

1. Besprek klacht tussen cliënt en behandelaar.

Heeft een cliënt een klacht, dan heeft het de voorkeur dat de cliënt deze klacht in eerste instantie bespreekt met de behandelaar. Een klacht kan te maken hebben met de behandeling die is gegeven, of met de manier waarop de behandelaar met de cliënt is omgegaan of met bijvoorbeeld de telefonische bereikbaarheid. Komt de cliënt er niet samen met de behandelaar uit of vindt de cliënt het lastig om de klacht met de behandelaar te bespreken, dan wordt de cliënt verwezen naar de klachtenfunctionaris.

2. De klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig. Samen met de cliënt zoekt de klachtenfunctionaris naar een oplossing van de klacht of het probleem. Indien mogelijk probeert de klachtenfunctionaris de cliënt en de behandelaar te helpen de klacht samen op te lossen (bemiddeling). Als dit niet lukt verwijst de klachtenfunctionaris de cliënt naar de Geschillencommissie.

3. De geschillencommissie.

Alleen als de cliënt en de behandelaar er met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uitkomen kan de cliënt een uitspraak over de klacht aanvragen bij de geschillencommissie. Bijvoorbeeld om te horen of de klacht terecht is, of omdat de cliënt wil dat er een advies aan de behandelaar wordt uitgebracht om herhaling te voorkomen. Ook kan het zijn dat een cliënt schade heeft opgelopen door het handelen van de behandelaar en om een schadevergoeding vraagt. Ook daarover kan de geschillencommissie een uitspraak doen.

Jacqueline

Verzekering